سیاسی

شهرستان کارون را قبل سیل فاضلاب دریابید ؟پتو و غذای گرم،بعد غرق شدن پیشکش

با پس زدگی صورت گرفته فاضلاب و آبگرفتگی معابر شهرستان کارون ، دیگر برای همگان ثابت شد مشکل از بارندگی بی سابقه یا نبود شبکه آبهای سطحی نیست مشکل در نبود مدیران جهادی و متخصص در راس امور این استان است.
مردم مظلوم شهرستان کارون دیگر به هیچ پتو و غذای گرم و… بعد از از بین رفتن خانه و زندگی حود پس از سیل بی تدبیری و نا امیدی فاضلاب نمی خواهند.کمی مسئولیت پذیری و اندکی وجدان ….