سیدکرم حسینی ازنمایندگان اهواز ،باوی،کارون و حمیدیه در مجلس برای حل مشکل کوت عبدالله رایزی می نماید

پیگیری ویژه شورای شهر کوت عبدالله برای حل مشکلات این شهر

وزن واقعی نمایندگان اهواز در مجلس شورای اسلامی در تاثیر گذاری با حل مشکلاتی نظیر مشکل شهر کوت عبدالله نشان داده می شود......

بایگانی‌های اجتماعی - کارون پرس