هنوز از اد هیچ کس نرفته که هنگام شهرستان شدن کارون ، چه کسانی نقش ایفا نموده و هرساله جشن شهرستان شدن کارون را تا سال ۹۵ را در یکی از روزهای سرد زمستانی ا پاییزی می گرفتند.

این نقش آفرینی ،بالانشینی و ریش سفیدی باعث شده بجای اینکه باری را از دوش مردم شریف و اصیل شهرستان کارون بردارند ،

خود نیز باری اضافی و بدون توجیه عقلانی بر این مردمان بیفزایند .

تلفن های گاه و بیگاه ، دست به دست کردن جوانانی که بعنوان نزدیکان فلان شخصیت شهرستان کارون به شهرداران ادوار مختلف شهر کوت عبدالله و استخدام های سهمیه ایی که اعضای فلان مجموعه برای خود قائل می شدند که هر عضو ۸ نفر یا ۱۰ نفر را در شهرداری استخدام کنند.

اما بعد کاشف بعمل می آمد که فلان عضو زیر آبی رقته و تا (اعداد که درست یا غلط بودنش بر عهده راویان مغرض است )  ۴۷ نفر ،۲۳ نفر و…..

الان که همه عزیزان در منازل نشسته و سختی و مشکلاتش را مجموعه شهرداری از شهردار گرفته تا کارگران و… بجان خریده اند.

عزیزانی که نیروهای مجموعه هایشان   از شهرداری کوت عبدالله حقوق می گیرند ،ای کاش از نفس مسیحایی خود بجای زیر سئوال بردن شهرداری برای رفع این مشکل ها که به سهم خواهی و گرو کشی بیشتر شبیه است تا مشکل صنفی کارگران ،این موضوع ناثواب را بطور ریشه ایی حل کنید .