شما در خوزستان نیاز نیست علامه دهر باشید،بازیکن تیم ملی،هنرمند درخشان ،نویسنده تاثیر گذار و یا حتی مدیری کاربلد و لایق تا قدرتان را بدانند و شما را در جایگاهی که مستحقش هستید بگذارند.

فقط کافیست با شخص عالی رتبه و مدیری ،نماینده مجلس ،عضو شورای شهر ،و…. کلا انسان هایی که مانند کلمات مهم زیرشان خط کشیده باشند با شما نسیت ،سببی یا نسبی داشته باشد

با یکی از آنها هم کلاس ،هم آزمایشگاه ، اسب های شما هم در طویله باشند و…..

این شما هستید که همیشه صاحب منصب هستید

این شما هستید که بدون آزمون استخدامی قراردادی می شوید ،این شما هستید که مدیر واحدی می شوید که اصلا از آن شناختی ندارید.

و افرادی مثل من همه کارها را انجام می دهند بصورت روزمزد و پیمانکاری و شما قیافه اش را می گیرید.

از جای تان تکان نمی خورید حتی اگر بجای تسلیت ،تبریک بگویید ،امتیازها ،پاداش ها و اضافه کارهای من همیشه سهم تو شده و گردن گرفتن خراب کاری ها و بدنام شدن از اشتباهات ملی شما سهم من …واقعا که شما چه انسان شریفی هستید

همین حکایت را بطور ملموس هرگاه تلویزیون را روشن میکنم و اشتباها شبکه استانی خوزستان را می بینیم با تمام وجود درک میکنیم.

متعجب از آنکه جذب برنامه سازان با چه فاکتورهایی بوده راستی تاکنون شده این شبکه استانی یک برنامه ایی بسازد که مردم برای دیدنش لحظه شماری کنند

یا روز بعد نقل محافل برنامه مورد نظر باشد …

چندی است برنامه سازان و مجریان توانمندی همچون  شهریار آرین نژاد مجری محبوب و تاثیر گذار خوزستانی ها ظاهرا بی خیال برنامه سازی شده است

تنها مجری و برنامه سازی که توانسته بود در همان فرصت های اندک حضورش ذهن های مردم خوزستان را به خودش مشغول کند .

متاسفانه سالهاست  شیکه خوزستان و نتیجه اش را همه باهم دیده ایم

شاید بلاجبار مردم خوزستان اخبار ساعت ۱۷ استان را ببینند بماند همان هم کلی بحث بدنبال خود دارد

حیف است بیت المال اینگونه هزینه شود بدون اینکه تاثیری با خود به همراه داشته باشد