کد:۱۴۱۶

نفس های رقابت انتخاباتی شوراها در روز های اخر تبلیعات به تپش پر حرارتی رسیده است. ماراتنی که ماحصل آن با گزینش جوانان خلاق ،باسواد و باتجربه، اتفاقات روشن و امیدبخشی را برای اهواز رقم بزند.

صندلی های پوسیده را رها کنید اهواز مدیران نابغه میدانی می خواهد.

میدان را برای تازه نفس ها باز کنید.
چند دوره از صحن های علنی و غیر علنی، اجرایی و غیر اجرایی شورای شهر اهواز گذشت.نتیجه همه اینها هیچ نبود جز پس رفت های دهشتناک قلب تمدنی کارون.

اکنون عقل سلیم حکم می کند که چه کسانی میتوانند هوای شهر را خنکای امید و توسعه بدهند. مردم صاحب فکر و میزان شده اند و قطعا میتوانند در این سیل عظیم نامزدها ،تنها و تنها و تنها کارآمدترین ها انتخاب کنند.

بسیاری از نامزدها مدت زمان زیادیست که با آب و تاب بیش از حد درحال تبلیغ شعارهایی هستند که یا اساسا مبنای علمی ندارند یا مشهود است که اجرایی شدن آن عمر نوح می خواهد و صبر ایوب. فراموش نکنیم که کارآمدی در مدیریت، از سیل زرق و برق های تبلیغاتی این روزهای انتخاباتی، مهمتر است.
یادمان باشد که جوانان دانشمند عملگرا می توانند با افکار خلاق و پشتکار خود راهی نو را برای اهواز بگسترانند.

یادمان باشد کارنامه درخشان گذشته افراد، آیینه تمام نمای آینده آنان است. آری هم اکنون می توان با جستجویی کوچک در میان لیست افراد تایید شده نام یکی از پیش برندگان اهواز به آینده درخشان را دید.
عباس بهمئی با کد انتخاباتی۱۴۱۶.

براستی
اهواز تنهاست.
نقطه عطفی در تمام ادوار شهرداری اهواز

فردی که کارنامه پیشین او آینده شهر ما را نشان میدهد.

عباس بهمئی دانشجوی دکترای تخصصی مواد که لقب جوانترین رئیس شورای شهر کشور را یدک می‌کشد،

 

توانسته با برنامه های مدون ،علمی و منطقی خود دست بر نقاط قوت اهواز گذاشته و در جهت رفع نواقص همیشگی شهر گامهای درخشانی بردارد.

عاملی که عباس بهمئی را از رقیبان خود در این میدان پیش می اندازد، مهر تایید سمن ها و متخصصان حوزه شهری بر برنامه های اوست.

چرا عباس بهمئی؟…
چون اهواز تنهاست…

عباس بهمئی
با کسب تجربه های مختلف و آشنایی کامل به قوانین شورا و شهرداری، این بار برای ادای دین به شهر خود ،قلب خوزستان بزرگ وارد کارزار انتخابات کلانشهر اهواز شده است.