شورای اسلامی شهر کوت عبدالله که با تاخیر مراسم تحلیف آن هفته گذشته برگزار شد . امروز در دومین جلسه خود ، رای به سرپرستی مهندس محمد سنجری داد.

شورای اسلامی شهر کوت عبدالله با تعیین سرپرست رسما بر شهرداری آرش دَر که از شهریور ماه سال گذشته با ابلاغ استاندار اسبق خوزستان جایگزین نواب حاجیان شده بود پایان داد.

مهندس محمد سنجری برای دومین بار است که توانسته رای اعتماد شورای شهر کوت عبدالله را برای سپردن سرپرستی این شهر با نشان دادن توانمندی ها،لیاقت و صداقت خود کسب نماید.

نخستین بار شورای قبلی کوت عبدالله با سپردن صندلی شماره یک شهرداری کوت عبدالله مهر بر توانمندی های او زده بود.