به قلم حسین سعده

شهر کوت عبدالله تا اتمام عمر شورای اسلامی دوره سوم قسمتی از کلانشهر اهواز محسوب می شد( آنهم بخشی اصیل با تاریخی معتبر و مردمانی که ریشه در این خاک دارند…)
شورای شهر دوره ی چهارم کشوری اولین تجربه مستقل مردم کوت عبدالله برای داشتن پارلمان شهری بود…
در این برهه از زمان شورا نشیینان کوت عبدالله انصافا با انتخاب های هوشمندانه خود خصوصا در انتخاب شهردار نشان دادند می خواهند اسمشان در تاریخ بعنوان کسانیی که ارزش اعتماد همشهریانشان را با گرفتن تصمیم های که کمترین ضریب اشتباه را داشت قدردانی نمودند…با انتخاب دو شهردار یکی محمد عبیات حدو ۳۰ ماه و دیگری عدنان غزی حدود ۱۴ ماه ۴ ماه شهر با سرپرست اداره می شد…از عملکرد شورای اول می توان پروژه های بزرگی همچون احداث جاده ساحلی ،تغییر نما و منظر شهری با احداث پارک مطالعه ،پارک ساحلی و…. نصب المان ها و نماد های فرهنگی که معرف نوع نگرش غالب در شهر بود مانند المان واقعه غدیر خم ،یادبود شهداء گمنام ….. توسعه ،تغییر هندسی ،بازسازی،احداث و….در مجموع جوی های دفع آب سطحی که متاسفانه در کوت عبدالله بدلیل نبود شبکه فاضلاب نقش این شبکه را بازی می کند… طراحی و اجرای شبکه آب خام برای آبیاری فضای سبز و از همه مهمتر آسفالت بیش از ۱۸۴ کوچه،خیابان و معبر شهری آنهم در کمتر از ۱۴ ماه فققط و….
که برای شورای اول کوت عبدالله اعتباری کسب نمود …هرچند حواشی و مشکلاتی نیز وجود داشت …اما مبحث این نوشتار تاثیر مستقیم اعتبار یک شورا با انتخاب یک شهردار را می خواهیم ارائه نماییم…
در شورای دوم که با داشتن آراء مردم اعضاء آن با ترکیبی که داشت می توانست ، با اضافه نمودن پتانسیل خود به شهردار وقت (عدنان غزی) شتاب قطار توسعه و پیشرفت شهری را افزایش دهند و با اعتماد به شهرداری که در همین کوت عبدالله در ۱۴ ماه ۱۴ پروژه بزرگ را اجرایی نموده بود و سطح ارتباطات کلان و استانی او دست برنده را برای شورای دوم می توانست داشته باشد…… با دو انتخابیکه (شخصا برای هر دو شهردار منتخب این شورا بعنوان یک انسان و دوست ارزش و احترام بالایی می گذارم ،اما بدلیل نداشتن سابقه و کارنامه بعنوان یک شهردار شش دانگ و با کارنامه ایی که صفحاتش خالیی بود و تاکنون بعنوان مدیر عالییی شهری تصمیمات نخست را نگرفته و در مشکلات آبدیده نشده بودند ،سئوال فراوان دارم)
آیا شورای شهر کوت عبدالله با انتخاب افراد بی کارنامه و بی تجربه بعنوان کسی که فشارهای یک مدیر عالی شهری را طی ننموده و جان سالم به درنبرده باشد را می خواهد در صندلیی شماره یک شهرداری کوت عبدالله بنشاند….آیا باز کسی در شورای کوت عبدالله پیدا می شود که  شخصی را بعنوان شهردار پیشنهاد نماید  ،  اما خودش به او رای ندهد (در مثل هیچ مناقشه نیست).. ..
مردم فهیم ،اصیل و مظلوم کوت عبدالله با بینش بالایی که دارند ، با دقت شورای سوم را زیر نظر دارند …. و امیدوارند  این شورا ، شورای توسعه و پیشرفت کوت عبدالله نام خواهد گرفت …شورایی که مصلحت شخصی و گروهی بر مصلحت عمومیی در آن جایی ندارد …زیرا این شورا شورای بهترین هاست…..