کارون رسانه بمناسبت ایام الله دهه فجر در یک اقدام شایسته که از سوی امیری دادستان و مقدم ریس دادگستری شهرستان کارون در راستای تسهیل امور مردمی و ایجاد ارتباط مستقیم با مراجعین و شنیدن مشکلات شهروندان در یک دیدار مردمی ویژه امری بود که با استقبال و بازخوردهای خوب مردمی در این شهرستان مواجه شد.

دراین ملاقات تعدادزیادی ازاهالی شهرستان کارون توانستند با تمهیداتی که صورت گرفته بود ، ضمن رعات پروتکل های بهداشتی ،

بادادستان امیری ورییس دادگستری مقدم دیدارودرخواست های خودرامطرح نمایند .دراین نشست که قاضی شورای حل اختلاف کارون نیز به صورت خاص برای رسیدگی های ویژه حضورداشت به درخواست های مردمی رسیدگی می شد.