سعید کعبی گفت: پروژه آبیاری تحت فشار در سطح ۱۲۵ هکتاری در شیلات آزادگان با اعتبار ۲۱۸۷۵ میلیون ریال یارانه دولتی و خود یاری ۸ هزار و ۹۹۶ میلیون ریال افتتاح گردید.

فرماندار کارون می گوید: با توجه به وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل قوی در شهرستان، وجود نخلیات، مرکبات و دامپروری از نعمت‌های بزرگ در این شهرستان است.

زیباسازی روستای قلعه طرفی، اسلام آباد سویسه، بریچه، سویسه سه و غزاویه بزرگ، زیباسازی و دفع آبهای سطحی روستای سویسه صالح، بهسازی روستای عمیشیه بزرگ، ابوناگه و سویسه سه، تجهیزات اماکن ورزشی روستای اسلام آباد سویسه، روشنایی روستای بهر و سویسه صالح با اعتباری بالغ بر ۵۳ میلیارد و ۸۵۰ ریال از محل ارزش افزوده به بهره برداری رسیدند.