قاسم شریفات عضو شورای اسلامی شهر کوت عبدالله در پاسخ به این سوال که نظر شما بعنوان عضو شورای شهر کوت عبدالله در خصوص ۸۶ قطعه زمینی که متعلق به شهرستان کارون است

و بجای بدهی شهرداری اهواز به طلبکار این شهرداری بصورت تهاتر بدهی ها واگذار خواهد شد چیست در جمع خبرنگاران گفت : من هم در ابتدا بعنوان یک شهروند شهر کوت عبدالله همانند سایر همشریان عزیز و بزرگوارام ، صد در صد با این وضعیت مخالف هستم ، و بعنوان خادم و منتخب مردم تحت عنوان عضو شورای اسلامی شهر بدلیل اینکه مردم با آراء خود بنده و سایر عزیزان را انتخاب نموده تا نماینده آنها و وکیل آنها در دفاع از حق و حقوشان باشم ، وظیفه سنگین تری دارم ،

و هیچگونه ، استدلال و منطقی پشت این واگذاری ها وجود ندارد ، همچنان افزود : با این واگذاری ها و تضییع حق و حقوق مردم شهید پرور ، کو تعبدالله پایتخت حسینه ها (بدلیل ارادت فراوان مردم شهر کوت عبدالله به

اهل بیت (س) خصوصا سالار شهیدان در کوت عبدالله اکثر شهروندان در کنار حسینیه های مختلف برخی عزیزان دیگر ، اگر توان مالی برای احداث حسینیه نداشته باشند ،

قسمتی از منزل خود را بعنوان حسینیه وقف این مهم نموده و… لذا بدلیل این وضعیت به پایتخت حسینیه ها معروف است) از منابع مادی شهرستان کارون و شهر کوت عبدالله برای پرداخت ثمن قرارداد شهرداری اهواز نمی بینم….
قاسم شریفات در ادامه گفت : از مسئولین امر انتظار داریم ، در این خصوص همین منابع محدودی که برای ایجاد تغییرات در وضعیت ،

و رفع کمی و کاستی های موجود را نباید از مردم فهیم و ولایتمدار شهرستان کارون دریغ کنند….و برای جلوگیری از این اقدام بدون شک از تمام گزینه های قانونی و یا رایزنی با مسئولین منصف و قانون گرا اقدام خواهیم نمود…. اگر بهانه بیاورند که قرار است ، بهاء این زمین ها به کوت عبدالله پرداخت شود، باید طبق قانون معاملات و انجام تمام تشریفات در این خصوص، کارشناسی واقعی ارزش زمین ها، و پرداخت نقدی مبالغ، نه اینکه سلیقه ایی یک مبلغی در نظر گرفته شود ، آنهم فقط خلاصه شود به نوشتن اعدادی در یک صورتجلسه ، که نحوه پرداخت، زمان پرداخت و…. مشخص نباشد …. این رمین ها اموال عمومی هستند ، و متعلق به مردم کوت عبدالله ، شرعا و قانونن باید حقوق این مردم باید رعایت شود…. هرکسی در این واگذاری ها اهمال نموده باید به مردم معرفی شود.