اختصاصی کارون رسانه /یکی از مواردی که مشاهده می شود ، برای کسب آن باید یک لابی گر خوب یا یک تاثیرگذار توانا باشید ،

سهمی است که از میزان ارزش افزوده جمع آوری شده ، چقدر را می توان برای شهر و شهرداری متبوع خود جذب نمود.


و همیشه حرف و حدیث در این خصوص بسیار است،

و برخی شهرداران برای جلب نظر شورای شهری که در حال مذاکره با آن هستند تا سکان مدیریت شهرداری را بدست بگیرند.از توانمندیهای خود ، قدرت جذب ارزش افزوده ۱۰ میلیار تومانی ماهانه را وعده می دهند (مثلا)

که در واقعیت نمی تواند اینگونه باشد ، و مطمئنا مسئولین امر برای تعیین سهمیه هر شهرداری طبق قانون عمل می کنند؟؟


از مسئولین محترم امر طبق قانون می خواهیم در ماطع زمانی سه ماهه ارزش افزوده جمع آوری شده و سهم هر شهرداری و یا دهیاری و… را از این ارزش افزوده را که پرداخت شده به اطلاع عموم برساند .


در قانون ارزش افزوده ماده ۴۲ تبصره ۱۲ صریحا آمده است : سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده

و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاریها، فرمانداریها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.