سهم قابل توجهی از منابع مالی شهرداری ها بخصوص در خوزستان از طریق ارزش افزوده اختصاص یافته ماهیانه تامین می شود.

و سهم ارزش افزوده هرشهرداری را آیتم هایی نظیر ،جمعیت شهری،وسعت و البته به ادعای برخی شهرداران چانه زنی و میزان فشاری که وارد می کنند ، مشخص می نماید،

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در صاحبه ایی که با رسانه ها چندی پیش داشت ، خبر از دوونیم برابر شدن میزان ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها خبر داده بود.

اما این افزایش منابع ارزش افزوده دونیم برابری برای همه شهرداری ها با همین ضریب اعمال می شود ، یا تفاوت هایی وجود دارد.

با توجه به حضور در آخرین ماه سال ، و پرداخت حقوق کارگران و کارکنان کمی زودتر از موعد مقرر ، باز هم کارگران شهرداری های خوزستان سرشان بی کلاه مانده است.

از طرفی معوقات سه الی چهار ماهه حقوق کارگران زحمتکش شهرداری که تا کنون نصفه و نیمه می توان گفت در حالیکه در اسفند ماه هستیم ، ۴۵ روز پیش حقوق آبان ماه به آنان پرداخت شده است.

از طرف دیگر هنوز حقوق و پرداخت های آخر سال مانند دیگر کارگران و کارکنان به آنها پرداخت نشده و علت را عدم توزیع ارزش افزوده عنوان شده است .

ای کاش کمی هم بتوان با این کارگران زحمتکش همزاد پنداری نمایند ،مسئولین مربوط به توزیع ارزش افزوده استان و ببینند این عزیزان چه فشاری را در این وضعیت سخت افتصادی با جیب های خالی تحمل می کنند