با توجه به استقبال شهروندان از برگزاری علنی جلسه صحن شورای اسلامی شهر کوت عبدالله ، بخصوص فعالان عرصه اجتماعی … ریس شورای اسلامی شهر کوت عبدالله مطالب ذیل را عنوان داشت .

حاج لفته حزباوی بعنوان ریس شورای اسلامی شهر کوت عبدالله اعلام داشت …با توجه به اهمیت نشاط و مشارکت اجتماعی و وجود جوانان مطالبه گر در شهرمان باعث انگیزه و امیدواری بیشتری در این شورا گردید.

داشتن شهری آباد و پیشرو ایجاد نمی گرد. مگر با همت و خرد جمعی و همدلی شما شهروندان گرامی و با یاری و حضور موثر همه شما عزیزان این مهم به نتیجه خواهد رسید

.حاح لفته حزباوی ریس شورای شهر کوت عبدالله در خصوص علت عدم تعیین یک روز مشخص برای ملاقات عمومی شهروندان با اعضاء شورا گفت : درب دفتر من بجز زمان برگزاری جلسات کمیسیون ها و مواقعی که باید در جلسه ایی در خصوص شورا باشم همیشه برای استماع پیشنهاد ،انتقاد سازنده شما همچنان باز بوده و خواهد بود..‌‌ …

و شورای اسلامی شهر کوت عبدالله همیشه گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات و دست یاری گری برای رفع آنها در چارچوب قانون داشته و داردم.

بعنوان ریس شورا و تایید سایر همکاران محترمم در شورا تصمیم گرفته شد تاهفت روز هفته روز ملاقات عمومی باشد.

و شهروندان را به یک روز خاص محدود نکنیم ..زیرا شاید برخی برای حضور در آن روز خاص مشکل داشته یا واقعا با توجه به اهمیت موضوع توان انتظار برای آمدن آن روز برای شان مشکل ساز باشد…