آبفا کارون ، سرگردان میان آبفا اهواز و خوزستان /۷۰ درصد کوت عبدالله همچنان جوی رو باز است

همین چند روز گذشته در خبرها دیدیم که کلی منت گذاشتند که ۵۰ درصد فاضلاب شهرستان کارون پیشرفت نموده است.

اما نکات و وقایع مهمی در خصوص فاضلاب شهرستان کارون وجود دارد، ابتدا اینکه آیا می دانید ساخت شبکه فاضلاب محلات شهرستان کارون جزء طرح ساخت و احداث اعلام شده نیست.

یعنی فقط مسیرهای اصلی شبکه اگر کامل بشود، محله های ما همچنان فاقد یک متر شبکه فاضلاب محله ایی در شهرستان کارون و شهر کوت عبدالله هستیم.

از دیگر نکات مهم می توان به سر در گمی آبفا کارون در مکاتبات وجود دارد، یعنی آبفا کارون نمی داند،برای رفع مشکلات و کسب اعتبارات خود سرگردان میان آبفا اهواز و خوزستان است.

هنوز آبفا کارون مشخص نیست نمایندگی آبفا اهواز است یا یک آبفا مستقل می باشد…

همچنان ۲۶۰ کیلومتر ار فاضلاب کوت عبدالله از طریق جوی روباز جابجا می شود جالب است بدانید برای سال ۱۴۰۱ تقاضای احداث ۲۰ کیلومتر برای اخذ مجوز پیشنهاد شده … با این سرعت ۱۳ سال طول خواهد کشید شبکه فاضلاب کارون تمام شود