به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر کوت عبدالله، مهندس
جاسم باوی در گفتگویی که با بخش تولید محتوی این روابط عمومی داشت در خصوص وضعیت عمومی شهر کوت عبدالله ،

برنامه ها،رویکردها و چشم اندازهای پیش رو در راستای ساختن شهری آباد که در شان همشهریان عزیزمان در جای جای کوت عبدالله باشد گفت :

با توجه به روحیه همدلی و وفاق در میان همه اعضای محترم شورا که همگی همکاران محترم ،متعهّد و بزرگوار من هستند
شورا بدون درگیر شدن در حواشی که با خود مشکلات فراوانی را خواهد داشت.
بطور هوشمندانه و هدفمند با تکیه بر خرد جمعی و ترسیم نقشه راهی تخصصی که برای ایجاد آن مطمئنا با متخصصین و کارشناسان امور همفکری هم صورت گرفت ،و شناسایی،دسته بندی و اولویت گذاری مشکلات شهر کوت عبدالله
ابتدا تنش های موجود در سیستم شهرداری نظیر بازگرداندن نظم و انضباط بر امور شهرداری
و شناسایی وتخصیص منابع مالی در جهت تغییر وضعیت موجود وساماندهی امور گام برداشتیم

مهندس جاسم باوی افزود:اکنون زمان ورود به محلات شهری کوت عبدالله و رفع مشکلات آنها می باشد
مشکلاتی نظیر روشنایی معابر شهری، آسفالت خیابان ها،
بهسازی و نوسازی مبلمان و المان هاو سازه های شهری …

عضو شورای شهر کوت عبدالله در پایان گفت : امروز زیر سازی و آسفالت خیابان ۲۰ متری کوت نواصر و فرعی های منتهی به آن کلید خورد ،

که انتظار داریم ناظرین شهرداری بنحو احسن به وظایف خود عمل نمایند و در تسطیح ،لایه گذاری ،قیر پاشو و آسفالت طبق دستورالعمل های موجود اقدام کنند ،

زیرا خطوط قرمز این شورا تأیید کارهای بی کیفیت است و طبق قانون در صورت مشاهده شورای شهر کوت عبدالله ورود خواهد نمود.
از همشهریان عزیز که همیشه یار و یاور ما بوده انتظار داریم ، با انتقادهای سازنده ، و انتقال مشکلات ، تخلف ها و …که مشاهده می کنند

به شورا در انجام مهم‌ترین وظیفه سازمانی خود یعنی نظارت کمک کنند….همشهریان مطمئن باشند قطار خدمت رسانی و بهسازی شهرداری کوت عبدالله از محلات و محل زندگی آنها با انجام وظایف خود عبور می نماید