چندین سال یکی از عمده ترین دغدغه ها و مشکلات شهرداری کوت عبدالله ، عدم پرداخت به روزحقوق کارگران و کارکنان زحمتکش این شهرداری بود.

که با خود حواشی فراوانی نظیر اعتصاب کارگران ، تعطیل نمودن کار ، و برخی ….موارد دیگر می شد.

فشار اصلی بر دوش کارگران زحمتکش شهرداری کوت عبدالله وارد می شد، زیرا برخی مواقع این پرداخت نشدن حقوق ها به ۶ ماه هم می رسید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرکوت عبدالله، با پرداخت ۲ حقوق و نیم به اضافه نصف حقوقی که کمتر از دوهفته پیش پرداخت شده بود ،

حقوق کارگران شهرداری کوت عبدالله به روز شد ، و این امر حاصل همبستگی، همراهی و پیگیری مستمر هر ۷ عضو شورا از طریق کانال های مختلف و حمایت های فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان کارون از این تلاش ها و پیگیری ها بود.

البته دادستان محترم شهرستان کارون و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی که با انعکاس وضعیت موجود به مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر تاثیر قابل توجهی در به ثمر رسیدن این پیگیری های شورای شهر کوت عبدالله داشت.