بمناسبت هفته نیروی انتظامی تنی چند از اعضاء پارلمان شهری کوت عبدالله با فرماندهی و جمعی از نیروهای خدوم نیروی انتظامی شهر کوت عبدالله دیدار کردند.

ابتکار ارزشمند شورای شهر کوت عبدالله آغاز تقدیر از نیروهای زحمتکش انتظامی شهرستان کارون از ساختمان شورا و با تقدیر از تلاش صادقانه سروان سورای نیروی مستقر در این شورا آغاز شد.

هاشم مجدم رئیس ،قاسم شریفات نائب رئیس.،جاسم باوی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و حبیب دریس عضو پرتلاش و اجرایی شورای شهر کوت عبدالله به نمایندگی از شورای شهر و در حقیقت حامل پیام تقدیر و تشکر یک شهر در این روز به سبزجامگان حافظ امنیت بود.

تصاویر این دیدار در ادامه آماده است.