مسئولیتها اجتماعی جزوی از ارزش های فرهنگی یک سازمان به شمار می رود، و در حقیقت یک «ارزش» محسوب می شود که با تغییر مدیریت دچار نوسانات اجرایی نخواهد شد و تبدیل به ثروت ملی در کشور می شود.

متاسفانه در خوزستان مسئولیت اجتماعی مقوله ایی بی ارزش از نظر صنایع و تصمیم سازان آنها محسوب می شود.

شهرستانی همچون کارون که صنایع پولساز و پولداری همچون نیشکری ها ،فولادی ها که در آغوش آن جا خوش نموده اند.

در حد و اعتبار این صنایع مسئولیت های اجتماعی نسبت به مناطق همجوار انجام نمی شود یا مانند سیاستگذاران این صنایع کوچک تعریف می شود….کوچک

در مهر ماه ۱۴۰۱ مدارس این شهرستان فاقد حداقل هایی همچون تهویه مطبوع،کولر ،آبسردکن و…می باشند.

در گرمای خوزستان فرزندان کارون در گرمایی طاقت فرسا هوایی را که آغشته به دوده فولاد و دود شب سوزی های مزارع نیشکر (بخاطر خلاصی ازاضافات نی ) و گردوغبار است تنفس می کنند…

براستی چند دهم درصد از درآمد این شرکت ها می تواند با رقص خودکاری باعث ایجاد محیطی در شان فرزندان ما که شهروندان این نظام و امتحان پس داده های آن هستند …می شود…

این مطلب ادامه دارد….‌