مهندس هاشم مجدم رئیس شورای شهر کوت عبدالله در خصوص علت استعفاء سید سعید باب المراد گفت : دکتر باب المراد بدلیل بازنشستگی طبق قانون نمی توانستند دیگر بعنوان شهردار در کوت عبدالله ادامه کار بدهند..و ایشان پس از یکسال که شهردار کوت عبدالله بود …با تقدیم استعفاء بدلیل بازنشستگی و موافقت اعضاء شورای کوت عبدالله رسما به کارشان خاتمه دادند…
ما ضمن تشکر از ایشان که بعنوان شهردار قبول زحمت کردند و تلاش هایی را داشتند برای بهبود وضعیت شهر تشکر و خسته نباشید می گوییم .
مهندس هاشم مجدم در خصوص انتخاب شهردار جدید کوت عبدالله گفتند : بدلیل شرایط خاص کوت عبدالله و پیچیدگی هایی که در این شهری که فاقد حداقل زیر ساخت های ابتدایی یک شهر لست .و مشکلات فراوانی که در این شهر وجود دارد . فقط شهرداری توانمند ،باتجربه و با کارنامه می تواند قطار توسعه و پیشرفت شهر را به حرکت در آورد.
رئیس شورای شهر کوت عبدالله در ادامه گفت : شهروندان کوت عبدالله باید در شهری که درشان آنها باشد زندگی کنند ،و واقعا شرایط فعلی شهر زیبنده و در شان این مردم نیست .
در شورای کوت عبدالله این اراده وجود دارد ، که فرصت سوزی دیگر جایز نیست . متاسفانه با گذشت بیش از یک دهه از شهر شدن کوت عبدالله شهروندان هنوز بطور ملموس و عملی با اراده ایی برای از بین رفتن مشکلات ندیده اند . و حق دارند از مجموعه شورا و شهرداری گله مند باشند .
هاشم مجدم در آخر گفت :در شورای فعلی ابتدا مشکل اساسی شهر کوت عبدالله یعنی نبود و یا کمبود منابع پایدار و مستمر را که یا برای زنده نمودن آنها پیگیری صورت نگرفته یا اصلا دیده نشده بودند را در دستور کار قرار دادند و به خواست خدا و اراده و همدلی اعضاء در تحقق بودجه و ایجاد منابع پیشرفت و نتایج قابل قبولی ایجاد شد .از شهروندان انتظار داریم همراه شورا و با انتقادها و پیشنهادهای سازنده خود همچون همیشه یار و یاور ما و باعث پیشرفت شهر شوند.