امروز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ،شیر آب به اصطلاح تصفیه، جاری در لوله های شهروندان پس از باز شدن با خود گل و لای فراوان به همراه داشت.

متاسفانه این وضعیت و کیفیت نامطلوب آب همچنان در شهرستان کارون به قوت خود باقی است.

و کسی پاسخگوی تماس های مردمی و خبرنگاران نیست.

آبفا کارون و آبفا استان متاسفانه حتی به خود زحمت اطلاع رسانی صحیح و همه گیر و شاید هم به کارکنان آبفای خودشان نداده اند.

عذر خواهی و توضیح در خصوص ایجاد این پدیده متعفن بماند.

تنها پاسخی که آریا خاکی سرپرست آبفا کارون داده اند آنهم پس از پیگیری فراوان فعالان

اجتماعی شهرستان کارون این بوده است :

جواب آریا خاکی( ریس آبفا شهرستان کارون) ساعت ۱۵:۰۶:
چون شبکه خالی شد آب کدورت داره،
الان خوب میشه

الان هم ساعت۱۶:۴۵ ولی خوب نشد که هیچ، بدتر و بدتر هم شد.