۱۴ آبان ۱۴۰۱ بعد از استعفاء شهردار سابق کوت عبدالله بدلیل بازنشستگی ، شورای اسلامی این شهر به ریاست هاشم مجدم با ۷ رای کریم باوی که در کارنامه خود معاونت عمرانی،معاونت مالی و اداری ،مدیر سرمایه گذاری شهرداری گوت عبدالله را داشت. بعنوان سرپرست شهرداری کوت عبدالله انتخاب نمودند.

در مراسم معارفه کریم باوی که با حضور مدیران، معاونان و تنی چند از اعضاء شورای شهر کوت عبدالله برگزار شد .

کریم باوی بعنوان یکی از پرکارترین معاونین عمرانی شهرداری کوت عبدالله در زمان۱۴ ماه شهرداری عدنان غزی توانست بیش از ۱۶۶ خیابان ،کوچه و معبر شهری را زیر سازی ،بهسازی و آسفالت نماید.

گره در تنیده جاده ساحلی کوت عبدالله را نیز با سرانجام رسانیدن این پروژه که سالها بر زمین مانده بود در کنار عدنان غزی به شهروندان هدیه نماید.

پارک مطالعه،پارک سه گوش کوت نواصر و پارک ساحلی. ، المان شهدای گمنام ، المان غدیر و دگرگون ساختن محله فشار قوی با آسفالت ،جدول کاری خیابان اصلی و فرعی های منتهی به آن را می توان گوشه ایی از اقدامات این شهردار ی دانست که نه تنها دارای تحصیلات مرتبط با شهرداری می باشد بلکه از بدنه و نیروهای شهرداری است .