کلی بنر و اطلاعیه ،خبر در سطح جامعه همچون موجی به جریان افتاد ،کلنگ زنی قبرستان بقیع شهرستان کارون ، در سال ۹۶ با حضور همه مسئولین شهرستانی اما تا سال ۹۸ این خبر باز به فراموشی سپرده شد ، تا مجددا در لیست بلند بالای پروژه هایی که اصلا تا این لحظه به سرانجام نرسیده اند ،نام قبرستان بقیع و مراسم کلنگ زنی آن در شهرستان کارون باز خود نمایی نمود.

جالب اینکه آگهی مناقصه ایی تحت عنوان بهسازی مسیر های دسترسی و همچنین موضوعی با مبلغ قابل توجهی در جراید منتشر شد . اما اگر شما خبر از افتتاح این قبرستان لاکچری به شما رسیده است ،من هم برای دست اندرکاران این پروژه بخاطر احداث این مجموعه قرن ۲۱ هر روز دعا میکنم.

متاسفانه از این دست پروژه ها در این شهرستان تعدادشان کم نیست ، و همه فقط ارزش شان تولید یک خبر برای قرارگرفتن در رزومه برخی عزیزان بیش نیست.

به زودی به طور مشروح این پروژه ها ،پشت پرده ها و چرایی به سرانجام رسیدنشان را به عرض عزیزان همشهری می رسانم.

ای کاش راه افتاده بود این خدمات رسانی تا از خدمات آن برای دفن شدنم بهره ببرم…