در سازمان های که بعلت تنوع و گستردگی خدمات اخذ تصمیمهای مناسب و به هنگام تاثیر بسزایی می تواند در آسایش مردم  نقش تعیین کننده ایی داشته باشد ، البته این تصمیمهای بموقعه و اثر گذار به پیش نیازهایی احتیاج دارد ، مانند به روز بودن و کامل بودن اطلاعات که از مولفه های یک تصمیم صحیح می باشد .

مدیر واحد زیبا سازی و مبلمان شهری شهر کوت عبدالله مهندس عادل باوی پیرو دستورات مهندس آرش دُر شهردار کوت عبدالله با تشکیل کارگروهی به مدیریت مهندس حسین سعده بازرس شهرداری کوت عبدالله طرح جامع شناسنامه دار نمودن سازه ها،مبلمان و المان های شهری و علاوه بر آن در فاز دوم نقش توزیع این خدمات را بر جغرافیای شهری کوت عبدالله جانمایی و ترسیم نمایند.

مدیر وحد زیبا سازی شهر کوت عبدالله طرح درآمد زایی را در دست تهیه دارد تا با تولید گلدان های محیطی بتنی و فروش آنها به شهروندان و شهرداری هایی که اعلام نیاز خواهند نمود خدمات شایسته ایی را به شهروندان ارایه نماید