مدیریت ،عنوانی دهان پر کن ، که برخی برای قرار گرفتن آن در کنار نام و نام خانوادگی خود، گاهی اوقات مرزهای نامردی،حقارت ،مریدی و…را جابجا میکنند، و می دانند در صورتیکه بخواهند با طی نمودن مراحل عرفی و شناخته شده معمول را طی کنند، مدیریت یکی از فانتزی های دست نیافتنی آنها می شود..

و متاسفانه  مدیرانی که  با گام نهادن در بیراهه نوچه پروران و یا دور زدن  هم محفلی ها و یا از گنداب وفاق انتهازی ها سراز تخم در آورده مدیر شده اند … و نتیجه آن سطح رفاه و آسایش استانداردی است که در آن خفه شده ایم ؟؟؟

اما تعداد مدیران خداترس،کاربلد ،خلاق و مسئولیت پذیر که جیبشان را هیچ تونلی به بیت المالی که به امانت نزدشان است ، متصل ننموده ، تعدادشان کم نیست و در جای ،جای این استان پهناور حضورشان ملموس و قابل تحسین است.

مدیران دیگری که ذاتا در صداقت و پاک دستی آنها شکی نیست ، اما اگر منابع مالی نداشته باشند ، توانایی و هنری برای پیش برد کارها و خلاقیتی که با آن تهدیدها را تبدیل به فرصت نمایند نداشته و ندارند.و مطمئنا در این ایام بود و نبودشان یکی است …

دسته ایی از مدیران ،افرادی هستند که به پیرامون خود از زاویه دید متفاوتی مینگرند،و در پلان های اجرایی این مدیران منابع مالی در لیست اولویت بندی ،در راس نیست ، و کمبود منابع مالی  بجای تخریب اراده و ذهن ، باعث تحریک بیشتر  و کنجکاوتر می نماید …

با استفاده از ابزارهای یک مدیر مانند،سود بردن از مشاوران متخصص (نه همکلاس دوران دبستانی) تجربیات سازمان ها و نهادهای دیگر و البته موفق یامطالعه منابع تخصصی بدنبال راهی برای خروج از این رکود خواهد بود .

همفکری مدیران با کارکنان و استفاده از پیشنهادهای نیروهای مجموعه علاوه بر تقویت همییت قسمتی ، یکدلی را در واحدهایی که اینگونه رفتار میکنند می توان دید.

آرش دُر و پروژه های دوستدار محیط زیست

 

 

.آرش دُر شهردار کوت عبدالله که در کارنامه او می توان دید که مدیر روزهای سخت است ،

و در استفاده صحیح مدیران میانی مجموعه های مختلفی که تربیت و مدریت نموده اکثرا موفق عمل نموده ،

با سپردن ماموریت طراحی و اجرایی نمودن پروژه های دوستدار محیط زیست و خلاق محور به بخش های

مختلف شهرداری چالش مثبتی برای رشد مدیران جوان و ایجاد انگیزه رقابت مثبت در بدنه شهرداری  است..

 

 

 

 

 

 

عادل باوی و چالش پروژه های دوست دار محیط زیست      

در زیبا سازی شهرداری کوت عبدالله که پیش از این فراتر از روتین های معمولی ،چراغانی،رنگ آمیزی جداول و یا نصب ریسه ….فراتر نرفته بودند….

اینروزها خبرهای قابل تامل و امیدوار کننده ایی شنیده میشود ، که در میان عملکردهای مختلف این واحد پر مشغله ، در دستور کار قرار گرفتن استفاده از مواد دورریختنی که بطور طبعی بازگشت آنها به چرخه عناصر طبیعت غیر ممکن و در فراوانی تعدادشان خصوصا در خوزستان خیلی زیاد است.

یکی از ایده هایی که مورد توجه عادل باوی ( آلبوعطوی) مدیر این واحد است ، که  تجربیات موفق مختلفی  از آن وجو دارد .استفاده از تایر های مختلف ،خودروهای مختلف است ،

در این پروژه تایرها متریال اصلی و حجمی سازه های شهری متفاوتی است که می شود از آنها در بخش های مختلف و شکل های مختلف استفاده نمود.