بدون شرح :

آقای استاندار پیش بینی کاملا درستی داشتند ،بطوریکه فقط به گفته یک گروه جهادی روزانه ۵۰۰۰ غذای گرم فقط در یک منطقه اهواز ،باقی مناطق بماند …. .و در ماهشهر نیز در یک اعلام ۱۰۰۰۰ غذای گرم برای خانواده های گرفتار سیل فاضلاب روان طبخ می شود … دقیقا هیچگونه تشابهی بین آمار سال قبل و خسارات وارده هیچ وجه تشابهی وجود ندارد بلکه بدتر نشده باشد ،بهتر نشده است…خسته نباشید …