به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسن ذیبخش اظهار کرد:

ساعت ۱۴:۰۵ امروز هواپیمای فوکر ۱۰۰ هواپیمایی کارون با شماره پرواز ۲۵۰۵ در مسیر خارک به تهران، هنگام فرود در فرودگاه مهرآباد

دچار نقص فنی در ارابه فرود ‌و ترکیدگی دو چرخ اصلی چپ شد.

بیشتر بخوانید:
ترکیدن چرخ هواپیمای کارون دلیل بسته شدن باند فرودگاه مهرآباد بود

 

وی افزود: هواپیما به هنگام خروج از باند به سمت تاکسی وی ناتوان شده که منجر به بسته شدن باند به مدت پنج دقیقه شد.

وی با بیان اینکه ۵۰ خدمه و مسافر این پرواز به سلامت هواپیما را ترک کردند،

افزود: به محض وقوع این رویداد کارشناسان سازمان به منظور بررسی این موضوع در صحنه حاضر شدند.